Analiz

1. Sonlu elemanlar yöntemi,

2. Sınır elemanları yöntemi ile akustik, modal ve deneysel analiz.

3. İstatistiksel Enerji Analizi yöntemi ile yüksek frekans analizi.