Ölçümler

- Zemin, bina, makina titreşim ölçümleri,

- Lazer sistem ile titreşim ölçümü,

- Titreşim analizi ile kestirimci bakım,

- Aktif, pasif ve adaptif titreşim izolasyonu,

- Yerinde dinamik dengeleme,

- Modal Analiz, Duyarlık Analizi,

- Metro ve raylı sistemlerin vibro akustik ölçümleri,

- Probleme özel çözüm ve yazılım geliştirme,

- Vibro-akustik sistemler için istatistiksel analizler,

- Konut, işyeri, fabrika, otoyol, havaalanı, liman, sokak, kafeterya, kulüp, restaurant, bar, vb. gürültü seviyelerinin belirlenmesi ve haritalama hizmeti,

- Malzemelerin ses yutma katsayısı, gürültü eklenti, iletim ve azaltım kayıplarının belirlenmesi,

- Hacimlerin yankı süresinin belirlenmesi,

- Yalıtım ve inşaat malzemelerinin NRC ve STC sınıflarının belirlenmesi,

- Akustik performans parametrelerinin tayini için daha verimli ölçüm cihazı geliştirme,

- İşçi sağlığı için titreşim ve gürültü dozaj ölçümleri.