Titreşim ve Ses Laboratuvarı

Üniversitemizn kuruluşundan itibaren faaliyet gösteren laboratuarımız, çeşitli projeler ve desteklerle kendini sürekli güncellemektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında sanayi kuruluşları ile de iş birliği içerisindedir. Malzemelerin akustik performans parametrelerinin belirlenmesi, modal analiz, doğal frekanslarının ve titreşim biçimlerinin belirlenmesi, kestirimci bakım gibi ölçümler modern cihazlar ve modern teknikler kullanılarak yapılabilmektedir.